ส.เอี่ยมพัฒนา | S-Eiam Pattana

GB280M

Dimensions:
83 x 49 x 90 mm.
Capacity:
280 ml
Packing:
1/48
Printing:
available