ส.เอี่ยมพัฒนา | S-Eiam Pattana

F112 แก้วพาเฟ่ต์

Dimensions:
80x75x185 mm.
Capacity:
345 ml
Packing:
6/24
Printing:
unavailable